رفتارهای آرام بخش با فرزندان خود

a)      با وضعیت آراسته ومتین در مقابل فرزندان ظاهر شویم و از شوخی های زننده والفاظ زشت در حضور آنان خود داری کنیم..

b)      شکر گذاربودن را به فرزندان خود یاد آوری کنید..

c)       عادت به مطالعه کتابهای خوب را در فرزندتان تقویت و پرورش دهید..

d)      از خوبیها و نقاط مثبت فرزندانتان در مقابل دیگران تعریف و تمجید کنید و به شخصیت او احترام بگذارید ..

/ 1 نظر / 6 بازدید
amir

www.soft.ultrasoft.ir