شما چه واکنشی نشان میدهید؟؟؟

عزیزان دقت کنید که خیلی اوقات واکنش های ما بصورت ناآگاهانه و دقیقا

با همون لحن و گفتار والدین خودمون که با ما رفتار می کردنه،اما ما چون

ناآگاهیم ،همون کارها و همون اشتباهات رو انجام می دهیم.

اگر اشتباهات خودتون رو قبول کنید و بدونید که شما هم اشتباه می کنید

کمتر با فرزندان تحکم می کنید و بیشتر روی خودتون کنترل دارید.

بهترین واکنش درک همدلانه کودک و کمک به او برای کنار آمدن با

احساساتشه .

اقدامات شما می تونه شامل:


1-با توجه کامل سخنان او را بشنوید(به صورت او نگاه کنید و او را بشنوید به

جای پرسش و نصیحت).


2-با کلمه"فهمیدم" یا "پس اینطور"حرف کودک را تأیید کنید به جای

انکار(بگید فهمیدم نگید یه مداد چه اهمیتی داره).


3-برای احساس کودک اسمی مثل "ناراحت"یا "غمگین" یا ... پیدا کنید به

جای اینکه توضیح و دلیل بیارید(پس ناراحتی که مدادت گم شده ،منم

ناراحت شدم).


4-آرزوهای کودک رو در عالم خیال برآورده کنید(کاش با جادوگری می شد

اینی که می خواهی رو برات حاضر کنم).

/ 4 نظر / 13 بازدید