کافی شاپ

مامان و بابا دو روزی اومده بودند خونمون.ژاسمین خیلی دوست

داره مامان اینا شب خونه ما بخوابند.فرداش دخملی کلاس

موسیقی داشت و اصرار داشت که مامان ببرتش.به همین

دلیل مامان حاضر شد و ده دقیقه مونده به کلاس رفتند.چون تایم

کلاس 30 دقیقه اس و دیدم که دیر کردند زنگ زدم.دیدم که

دوتایی رفتن کافی شاپ.به من هم گفتند خانوم لطفا

مزاحم نشید.وقتی هم اومدند خونه کلی حرف داشتند که برام

بزنن.معلوم بود که دخملی حسابی کیف کرده بود.

/ 4 نظر / 9 بازدید
مامان فتانه

امن از دست این بچه های این دوره و زمونه[نیشخند]

محبوبه

به به خوش بحالشون خدا سایه بزرگترا رو بالا سر بچه هامون نگه داره