پر از عشق

دیروز که ژاسمین از مدرسه اومد خونه گفت مامان بیا کارت دارم.هر دو

رفتیم تو اتاق.از توی کیفش یک پاکت درآورد و گفت:این مال

شماست.فکر کردم مدرسه نامه ای یا برگه ای داده.اما خود ژاسمین

گفت که مال خودمه.خودم درستش کردم.نگاهی به پاکت انداختم و از

شکل و شمایلش فهمیدم که کار دست خودشه چون چند باری هم

توی خونه از این پاکتها درست کرده بود.پاکت رو باز کردم و کاغذ توی اونو

درآوردم.نوشته ای بود که خودش نوشته بود .برای من و باباش.نمیدونین

چقدر از خوندنش لذت بردم.کوتاه بود اما پر از عشق.

/ 4 نظر / 24 بازدید
حدیث

آخی ...عزیزم نمی دونید چقدر بدنم سرد شد وقتی نامه اشو خوندم...خدا حفظش کنه...

سپیده عمه آریانا

الهی فدای این دخملی مهربون بشم من [قلب][بغل][لبخند][ماچ][ماچ][گل][گل][گل]

ژامک

این یکی از ره های نشان دادن احساسات کودکان مان است که قطعا لذتی شیرین برای والدین بخصوص مادر رو موندگار می کنه . خدا بهت ببخشتش :)

پرنیان

جانممم چه نامه ی پر احساسی میدونم خیلی با این کارش خوشحالتون کرده[قلب]خدا حفظش کنه[بغل]