شکوفا کردن دنیای مطالعه کودکان

 پس از من ، تو برایم بخوان: پس از آنکه کتاب را برای فرزندتان

خواندید و درباره آن با وی صحبت کردید از او بخواهید تا این بار او

برای شما بخواند . این کار علاوه بر کمک به پویایی ذهنش به او

اعتماد به نفس می دهد. با این کار او را تشویق می کنید تا

بتواند در جمعی نیز به راحتی و با کلمات مختلف صحبت کند.


 از دید کودکتان نگاه کنید : این عجیب نیست که کتابی برای

کودکی جالب نباشد و او تمایلی به شنیدن داستان نداشته

باشد. در اینگونه موارد او را توبیخ نکنید و به وی اصرار نکنید که

شنونده آن کتاب باشد. والدین باید به کتاب از دید کودک نگاه

کنند. برای کودکان برخی از کتاب ها جذاب نیست . شاید آنها از

نوع چاپ کلمات، عکس های کتاب یا طراحی جلد کتاب

خوششان نیامده و کتاب برای آنها کسل کننده باشد. باید به

سلیقه کودک احترام گذاشت، حتی اگر آن کتاب یکی از

شاهکارهای ادبی باشد.


کتاب هایی که فرزندتان را مجذوب خود می کند باید با انتخاب

خود آنها باشد نه با اصرار والدین و باید این را در نظر گرفت که

آنها هم از خواندن و شنیدن لذت ببرند.در پایان باید گفت این

شما هستید که تمایل کودک به مطالعه را تقویت یا تضعیف می

کنید. نکات ظریف و کوچکی وجود دارد تا والدین با رعایت آنها

دنیای کودک را شکوفا کنند و عشق به کتاب بهترین آنهاست.

 

zibazibazibaziba

 

منبع: www.kanu-ansar.com

/ 0 نظر / 33 بازدید