روزای نه چندان زمستانی

آخرای دیماه و این چند روزه بهمن مناسبت زیاد داشتیم.سالگرد ازدواج

ما و تولد همسر جان از مهمترین هاش بود.ما هم اونقدر رفتیم رستوران

و بعدشم کیک خوردیم که باید تا آخرای بهمن ماه رژیم بگیریم.خنده

 

آخر هفته تصمیم گرفتیم بریم زیارت اهل قبور.اونجا به درخواست

ژاسمین رفتیم قطعه هنرمندان تا بریم سر خاک مرتضی پاشایی خدا

بیامرز.خیلی شلوغ بود و به زور خودمون رو رسوندیم جلو تا گلهایی رو

که خریده بودیم بزاریم و فاتحه بخونیم.بعدش سر خاک فردین , مرتضی

احمدی ,انوشیروان ارجمند , عسل بدیعی و خسرو شکیبایی و خیلیای

دیگه هم رفتیم .خدا همه رو قرین رحمت کنه.

روز خیلی خوبی بود.خاطره ای شد برامون.

/ 2 نظر / 39 بازدید
مامان فتانه

هم سالگرد ازدواجتون مبارک هم تولد همسرتون....

سپیده عمه آریانا

همیشه به مناسبتهای خوب خوب . الهی همیشه خوش و خرم باشید و سلامت . تولد بابای ژاسمین جون مبارک باشه سایه شون مستدام و سالگرد ازدواجتون هم مبارک الهی همیشه سرشار از عشق و خوشبختی باشید . فدای ژاسمین نازم بشم که روز به روز خانوم تر میشه .[ماچ][بغل][قلب][بغل][گل][گل][گل] روح همه این عزیزان شاد و قرین رحمت و یادشون ماندگار[گل][گل][گل]