برف بازی

امسال ژاسمین دائم میگفت چرا برف نمیاد تا آدم برفی درست کنیم و

برف بازی کنیم.راستش با اوضاع و احوال هوا توی زمستون ما هم دیگه

تقریبا امیدی به اومدن برف نداشتیم.اما خب خدارو شکر نعمت خدا

پنجشنبه حسابی بارید و ژاسمین هم به آرزوش رسید و یه دل سیر

برف بازی کرد و کلی به هم گوله(گلوله)برف پرت کردیم.

                                        

 

 

                                                        

این هم عکس ژاسمین جون و آرتین هست.(پسر عموی ژاسمین) که 4

ماهشه و خیلی دوستش داریم.

                                                                           

/ 2 نظر / 61 بازدید
شیوا

منم یه سایه که هیچ کس بودنم را حس نکرد . مثل یه سایه اومدم مثل یه سایه هم می روم ... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پرنیان

سلام [ماچ] مامان ژاسمین جون [قلب] چرا بهم سر نمی زنین[افسوس] آرتین کوچولو چه خوشگلی[ماچ]