عزت نفس

  عزت نفس عبارتست از ابعاد ارزشی و موثر مفهوم شخص از خود یا خود پنداری . به تعبیر دیگر ، میتوان عزت نفس را عبارت احترام به خود ، خود ارزشمند دانستن یا تصویری که شخص از خودش دارد تعریف کرد . به این ترتیب تلقی کودک از خودش به عنوان «شاگرد خوب » و نه صرفاً شاگردان فلان مدرسه بر عزت نفس آنها دلالت دارد . در واقع،  کودک نخست از نمره های خوب خود وکودک دوم از برنده شدن تیم خود احساس غرور می کند و این احساس در او تاثیر مثبت می گذارد.

   گرین والدو و بر کلر (Green wald  and Berckler) عزت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره خود ، دوست داشتن خود ، دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او احساس موفقیت و احساس توانایی و راحتی در رهبری و تاثیر گذاشتن بر دیگران می دانند .    

/ 0 نظر / 3 بازدید